Pravidla a podmínky tenisové školy

 1. Přihlásit je možné děti od pěti let
 2. Horní věková hranice není omezená
 3. Ceny (bez platby za tenisový kurt):
 4. Individuální trénink s trenérem……………………………450,- Kč/hod na hráče
 5. Skupina s dvěma hráči………………………………………250,- Kč/hod na hráče
 6. Skupina s třemi hráči…………………………………………..180,- Kč/hod na hráče
 7. Skupina se čtyřmi hráči……………………………………….160,- Kč/hod na hráče
 8. Pokud odpadne tréninková hodina (např. z důvodu onemocnění trenéra), bude jednotlivci i skupině poskytnuta náhradní hodina v termínu podle dohody
 9. Náhradní hodina při omluvě hráče bude poskytnuta pouze v případě individuálního tréninku. Omluva musí být nahlášena nejpozději do 11 hod. dopoledne v den tréninku. Pokud bude tréninková jednotka v dopoledních hodinách, musí být omluva nahlášena do 22 hodin předchozího dne. Náhradní hodiny se poskytují pouze v probíhající sezóně. Nelze je převádět do další sezóny
 10. Náhradní hodinu jednotlivci ze skupiny není možné poskytnout, protože tréninková jednotka probíhá ve skupině i při neúčasti jednoho z hráčů
 11. Probíhající trénink v čase pod 30 minut, který je přerušen nepříznivým počasím, se pokládá za neuskutečněný a bude nahrazen. Probíhající trénink v čase více než 30 minut, který je přerušen nepříznivým počasím, se pokládá za uskutečněný (platí pro letní sezónu)
 12. Vyúčtování tréninkových jednotek bude prováděno měsíčně se splatností 14 dní
 13. Cena za pronájem kurtu se rozpočítává mezi počet trénujících hráčů

Trenéři

jana marek radka